ທຶນການສຶກສາຂອງ Yunnan Land and Resources Vocational College ປະເທດ ສປ.ຈີນ ສົກປີ 2019