ແຈ້ງ​ການທົ່ວ​ໄປ

ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້​ແຈ້ງ​ການ ດາວໂຫຼດ​ແຈ້ງ​ການຕ່າງໆ
1
ບົດສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທຶນການສຶກສາ
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຈັດສົ່ງນັກສຶກສາໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ ສຳລັບສົກປີ
2012-2013
[ດາວ​ໂຫຼດ]
2 ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ເອົາ​ພະ​ນັກ​ງານ ເພື່ອ​ສະ​ໝັກ​ຮັບ​ທຶນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ລະ​ດັບ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ໂທ ແລະ ປະ​ລິນ​ຍາ​ເອກ ຂອງ​ປະ​ເທດ ສ​ສ ຫວຽດ​ນາມ, ສຳ​ລັບ​ສົກ​ຮຽນ 2014-2015 [ດາວ​ໂຫຼດ]
3 ການ​ຂື້ນ​ແຜນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ໃນ​ການກໍ່​ສ້າງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ ໄລ​ຍະ​ຍາວ ພາຍ​ໃຕ້​ທຶນ ຂອງ ໂຄງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ລະ​ຫ່​ວາງ ລາວ-ໄທ (2015-2017) [ດາວ​ໂຫຼດ]