ສະຖານການສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ປະເທດ ເຂດການສຶກສາ
ສະຖາບັນການສຶກສາ:
ສະແດງທັງໝົດFree Text Search
ວິຊາ: Advance Search

ຫມາຍເຫດ:

- ສາມາດຄົ້ນຫາຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການ, ເຊັ່ນຊອກຈາກຊື່ສະຖາບັນແລະຫລັກສູດ.

ລຳດັບ ປະເທດ ເຂດການສຶກສາ ສະຖາບັນ ເວັບໄຊ
1 ສ.ປ.ຈີນ ພາກໃຕ້ liuzhou city vocational college http://www.lcvc.cn
2 ສ.ປ.ຈີນ ພາກໃຕ້ Yunnan vocational college of Transportation https://www.ynvct.com
3 ສ.ປ.ຈີນ ພາກໃຕ້ ມະຫາວິທະຍາໄລກວາງຊີ http://gxu.edu.cn/
4 ສ.ປ.ຈີນ ພາກກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດນານຈິງ http://njau.edu.cn/
5 ສ.ປ.ຈີນ ພາກໃຕ້ ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດຢຸນນານ http://ynau.edu.cn/
6 ສ.ປ.ຈີນ ພາກໃຕ້ ມະຫາວິທະຍາໄລການແພດຈີນເຫີນານ http://sie.hactcm.edu.cn/
7 ສ.ປ.ຈີນ ພາກໃຕ້ ມະຫາວິທະຍາໄລກຸ່ຍໂຈ http://gzu.edu.cn/
8 ສ.ປ.ຈີນ ພາກກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລຄູຊົ່ງຊີງ http://cqnu.edu.cn/
9 ສ.ປ.ຈີນ ພາກໃຕ້ ມະຫາວິທະຍາໄລຄູນານ http://hunnu.edu.cn/
10 ສ.ປ.ຈີນ ພາກກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຽງຊູ http://ujs.edu.cn/
11 ສ.ປ.ຈີນ ພາກເໜືອ ມະຫາວິທະຍາໄລຈ່ຽວທົ່ງ http://bjtu.edu.cn/
12 ສ.ປ.ຈີນ ພາກກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລຊາງໄຮເຈົາຕົ່ງ http://sjtu.edu.cn/
13 ສ.ປ.ຈີນ ພາກກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລຊານຊີ http://sxu.edu.cn/
14 ສ.ປ.ຈີນ ພາກກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລຊານດົງ http://sdu.edu.cn/
15 ສ.ປ.ຈີນ ພາກໃຕ້ ມະຫາວິທະຍາໄລຕາລີ່ http://dali.edu.cn/
16 ສ.ປ.ຈີນ ພາກກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລຕົ່ງຫົວ http://english.dhu.edu.cn/
17 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ມະຫາວິທະຍາໄລທ້າຍຫງຽວນ http://www.tnu.edu.vn
18 ສ.ປ.ຈີນ ພາກເໜືອ ມະຫາວິທະຍາໄລນານາຊາດປາກກິ່ງ http://bisu.edu.cn/
19 ສ.ປ.ຈີນ ພາກກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລນານາຊາດສຶກສາເສຊວນ http://sisu.edu.cn/
20 ສ.ປ.ຈີນ ພາກກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລປ່າໄມ້ຫົວຈົງ http://hzau.edu.cn/
21 ສ.ປ.ຈີນ ພາກເໜືອ ມະຫາວິທະຍາໄລປ່າ​ໄມ້ປັກກິ່ງ http://WWW.bjfu.edu.cn/
22 ສ.ປ.ຈີນ ພາກກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລຟູແດນ http://fudan.edu.cn/
23 ສ.ປ.ຈີນ ພາກໃຕ້ ມະຫາວິທະຍາໄລຢຸນນານ http://ynu.edu.cn/
24 ສ.ປ.ຈີນ ພາກກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລລານໂຈ http://lzu.edu.cn/
25 ຫວຽດນາມ ພາກກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລວິງ http://vinhuni.edu.vn
26 ສ.ປ.ຈີນ ພາກໃຕ້ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີຄຸນມິງ http://kmust.edu.cn/
27 ສ.ປ.ຈີນ ພາກໃຕ້ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີຊາງຊາ http://csust.edu.cn/
28 ສ.ປ.ຈີນ ພາກກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີຫົວຈົງ http://hust.edu.cn/
29 ສ.ປ.ຈີນ ພາກໃຕ້ ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູເຈຈຽງ http://zjnu.edu.cn/
30 ສ.ປ.ຈີນ ພາກໃຕ້ ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງ​ຄູນານໜິງ http://gxu.edu.cn/
31 ສ.ປ.ຈີນ ພາກໃຕ້ ມະຫາວິທະຍາໄລຫູນານ http://hnu.edu.cn/
32 ສ.ປ.ຈີນ ພາກກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢີຊານດົງ http://sdut.edu.cn/main.htm/
33 ສ.ປ.ຈີນ ພາກກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢີທ່າຍຢວນ http://tyut.edu.cn/
34 ສ.ປ.ຈີນ ພາກໃຕ້ ມະຫາວິທະຍາໄລເວັນໂຈ http://wzu.edu.cn/
35 ສ.ປ.ຈີນ ພາກໃຕ້ ມະຫາວິທະຍາໄລເສສວນ http://scu.edu.cn/
36 ສ.ປ.ຈີນ ພາກໃຕ້ ມະຫາວິທະຍາໄລເຫີນານ http://en.henu.edu.cn/
37 ສ.ປ.ຈີນ ພາກກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແພດນານຈິງ http://njmu.edu.cn/
38 ຫວຽດນາມ ພາກໃຕ້ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ http://www.hdu.edu.vn
39 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຮ່າໂນ້ຍ http://www.vnu.edu.vn/
40 ສ.ປ.ຈີນ ພາກກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລໂຮໄຮ http://hhu.edu.cn/
41 ສ.ປ.ຈີນ ພາກເໜືອ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ກະ​ເສດ​ສາດ http://www.cau.edu.cn/
42 ສ.ປ.ຈີນ ພາກເໜືອ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ປັກ​ກິງ https://www.pku.edu.cn/
43 ສ.ປ.ຈີນ ພາກເໜືອ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ປ http://en.ustb.edu.cn/
44 ສ.ປ.ຈີນ ພາກເໜືອ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ເຕັກ​ໂລ​ຊີ​ປັກ​ກິງ http://www.bjut.edu.cn/
45 ສ.ປ.ຈີນ ພາກເໜືອ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ເຫຼນ​ມິນ http://www.ruc.edu.cn/
46 ຫວຽດນາມ ພາກກາງ ວິທະຍາໄລເຫ້ວ http://hueuni.edu.vn
47 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ສະຖາບັນກະສິກຳຫວຽດນາມ https://master@vnua.edu.vn
48 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ສະຖາບັນການທະນາຄານ http://www.hvnh.edu.vn
49 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ສະຖາບັນການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ https://www1.napa.vn
50 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ສະຖາບັນການພົວພັນຕ່າງປະເທດ https://www.dav.edu.vn
51 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ສະຖາບັນການເງິນ https://www.hvtc.edu.vn
52 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດໂຮ່ຈິມິນ https://www.hcma.vn
53 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີໄປສະນີ-ໂທລະຄົມ http://portal.ptit.edu.vn/
54 ສ.ປ.ຈີນ ພາກເໜືອ ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຢີປັກກິ່ງ http://bit.edu.cn/
55 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ ສາທາລະນະສຸກສາດ http://www.huph.edu.vn
56 ຫວຽດນາມ ພາກໃຕ້ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ - ສ້າງຄູ ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ http://tuyensinh.hcmute.edu.vn
57 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ FPT http://daihoc.fpt.edu.vn
58 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລການຄ້າຕ່າງປະເທດ http://www.ftu.edu.vn
59 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລການຄ້າພາຍໃນ https://tmu.edu.vn
60 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລການຢາ-ການແພດທ້າຍບິ່ງ http://www.tbump.edu.vn
61 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລການຢາຮ່າໂນ້ຍ https://www.hup.edu.vn/
62 ຫວຽດນາມ ພາກກາງ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລການແພດ-ການຢາ (ມະຫາວິທະຍາໄລເຫ້ວ) http://huemed-univ.edu.vn/
63 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລການແພດຮ່າໂນ້ຍ http://hmu.edu.vn
64 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລກຳມະບານ http://www.dhcd.edu.vn
65 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລກິລາກາຍະກຳບັກນິງ http://www.upes1.edu.vn
66 ຫວຽດນາມ ພາກໃຕ້ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລກີວລອງ http://www.mku.edu.vn
67 ຫວຽດນາມ ພາກກາງ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລກຸຍເຍີນ http://www.qnu.edu.vn
68 ຫວຽດນາມ ພາກໃຕ້ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລກົດໜາຍນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ https://www.hcmulaw.edu.vn
69 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລກົດໝາຍຮ່າໂນ້ຍ http://www.daihocluathn.edu.vn
70 ຫວຽດນາມ ພາກໃຕ້ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລກຽນຢາງ https://www.tuyensinh.vnkgu.edu.vn
71 ຫວຽດນາມ ພາກກາງ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລກ໋ວາງນາມ http://www.qnamuni.edu.vn
72 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລກໍ່ສ້າງຮ່າໂນ້ຍ http://www.nuce.edu.vn
73 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ (ຮ່າໂນ້ຍ) https://www.utc.edu.vn
74 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລຊົນລະປະທານ http://www.tlu.edu.vn
75 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລທຸລະກິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ http://www.hubt.edu.vn
76 ຫວຽດນາມ ພາກໃຕ້ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລນາໆຊາດ https://hcmiu.edu.vn
77 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລປ່າໄມ້ https://www.vnuf.edu.vn
78 ຫວຽດນາມ ພາກກາງ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລປ່າໄມ້ (ມະຫາວິທະຍາໄລເຫ້ວ) http://huaf.edu.vn
79 ຫວຽດນາມ ພາກໃຕ້ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລປ່າໄມ້ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ http://hcmuaf.edu.vn
80 ຫວຽດນາມ ພາກກາງ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລພາສາຕ່າງປະເທດ (ມະຫາວິທະຍາໄລດານັງ http://www.ufl.udn.vn
81 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລພາສາຕ່າງປະເທດ (ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊ http://www.ulis.vnu.edu.vn/
82 ຫວຽດນາມ ພາກກາງ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລຟ໋າມວັນດົ່ງ http://www.pdu.edu.vn
83 ຫວຽດນາມ ພາກກາງ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລຢຸຍເຕິນ https://www.duytan.edu.vn
84 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລວັດທະນະທຳຮ່າໂນ້ຍ https://www.huc.edu.vn
85 ຫວຽດນາມ ພາກໃຕ້ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລວິຈິດສິນນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ http://www.hcmufa.edu.vn
86 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລວິຈິດສິນຫວຽດນາມ (ຮ່າໂນ້ຍ) http://www.mythuatvietnam.edu.vn
87 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລວິຈິດສິນອຸດສະຫະກຳ https://www.mythuatcongnghiep.edu.vn
88 ຫວຽດນາມ ພາກກາງ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ (ມະຫາວິທະຍາໄລເຫ້ວ) http://www.husc.edu.vn/
89 ຫວຽດນາມ ພາກໃຕ້ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ http://web.hcmus.edu.vn
90 ຫວຽດນາມ ພາກໃຕ້ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ( ມະຫາວິທະຍາໄລແ http://www.htu.edu.vn
91 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ (ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ http://www.hus.vnu.edu.vn
92 ຫວຽດນາມ ພາກໃຕ້ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ມະນຸດສາດ https://www.hcmussh.edu.vn
93 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ມະນຸດສາດ ( ມ https://www.ussh.vnu.edu.vn
94 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລສະຖາປັດ http://www.hau.edu.vn
95 ຫວຽດນາມ ພາກໃຕ້ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາ ( ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດນ http://vinhuni.edu.vn
96 ຫວຽດນາມ ພາກກາງ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາດານັ້ງ http://www.dut.udn.vn
97 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາຮ່າໂນ້ຍ https://www.hust.edu.vn/
98 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລສາກົນບັກຮ່າ http://www.bhiu.edu.vn
99 ຫວຽດນາມ ພາກກາງ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູ (ມະຫາວິທະຍາໄລເຫ້ວ) http://www.dhsphue.edu.vn/
100 ຫວຽດນາມ ພາກກາງ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູດານັ້ງ https://www.ued.udn.vn
101 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູທ້າຍຫງຽວນ http://dhsptn.edu.vn/
102 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູສິລະປະສູນກາງ http://www.spnttw.edu.vn
103 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູຮ່າໂນ້ຍ https://www.hnue.edu.vn
104 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູຮ່າໂນ້ຍ 2 https://www.hpu2.edu.vn/
105 ຫວຽດນາມ ພາກກາງ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູເຕັກນິກ http://www.ute.udn.vn
106 ຫວຽດນາມ ພາກກາງ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູເຕັກນິກວິງ http://www.vuted.edu.vn
107 ຫວຽດນາມ ພາກໃຕ້ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລຫງຽວນເຕິດແທ່ງ http://ntt.edu.vn
108 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລອຸດສາຫະກຳຫວຽດຈີ່ (ມີກຽມພາສາຫວຽດ) https://www.vui.edu.vn
109 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລອຸດສາຫະກຳຮ່າໂນ້ຍ (ມີກຽມພາສາຫວຽດ) https://www.haui.edu.vn
110 ຫວຽດນາມ ພາກກາງ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລຮົ່ງດຶກ http://www.hdu.edu.vn
111 ຫວຽດນາມ ພາກກາງ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລຮ່າຕິ່ງ http://www.htu.edu.vn
112 ຫວຽດນາມ ພາກກາງ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກການແພດ-ການຢາດານັງ http://dhktyduocdn.edu.vn/
113 ຫວຽດນາມ ພາກໃຕ້ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ https://www.uit.edu.vn
114 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໂທລະ https://ictu.edu.vn/
115 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລເຕິນຈ່າວ (ແຂວງຕວຽນກວາງ) https://daihoctantrao.edu.vn/
116 ຫວຽດນາມ ພາກກາງ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດ ( ມະຫາວິທະຍາໄລເຫ້ວ ) http://www.hce.edu.vn/
117 ຫວຽດນາມ ພາກກາງ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດດານັ້ງ http://www.due.udn.vn/
118 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ https://www.neu.edu.vn
119 ຫວຽດນາມ ພາກໃຕ້ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລແພດສາດຟ໋າມຫງອກແທັກ http://www.vuted.edu.vn
120 ຫວຽດນາມ ພາກໃຕ້ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລໂຕນດຶກທັ້ງ https://www.tdtu.edu.vn
121 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລໄຕ໋ບັກ (ແຂວງເຊີນລາ) http://www.utb.edu.vn
122 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລໄຟຟ້າຮ່າໂນ້ຍ https://epu.edu.vn
123 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມິດຕະພາບ T 78 http://huunghit78.edu.vn
124 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນມິດຕະພາບ T 80 http://www.huunghi80.edu.vn
125 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລເຊີນລາ (ແຂວງເຊີນລາ) http://www.cdsonla.edu.vn
126 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ເສດຖະກິດ ດ໋ຽນບຽນ http://www.dtec.edu.vn
127 ຫວຽດນາມ ພາກເໜືອ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູກິລາກາຍະກໍາຮ່າໂນຍ https://www.dhsptdtthanoi.edu.vn
128 ສ.ປ.ຈີນ ພາກເໜືອ ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ ເສດ​ຖະ​ http://www.uibe.edu.cn/
129 ສ.ປ.ຈີນ ພາກເໜືອ ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດການ​ເມືອງ ແລະ ກົດ​ໝ http://www.cupl.edu.cn/
130 ສ.ປ.ຈີນ ພາກເໜືອ ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ສິນ​ຫົວ https://www.tsinghua.edu.cn/en
131 ສ.ປ.ຈີນ ພາກເໜືອ ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ສ້າງ​ຄູ​ປັກ​ກິງ http://www.bnu.edu.cn/
132 ສ.ປ.ຈີນ ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແລະ ເສດ​ຖະ​ກິດ ປ http://english.btbu.edu.cn/